شرح فعالیت ها و افتخارات شرکت گیلان لیرو
 • دریافت نشان تعاونی برتر در بخش کشاورزی استان گیلان در سال 1396
 • دریافت عنوان کارآفرین برتر سال های ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ و 1395
 • افتخار دریافت جایزه ملی نخبه اقتصادی کشور سال ۱۳۹۵
 • دریافت لوح و تندیس ملی تعالی تعاونی سال ۱۳۹۵ و 1396
 • دریافت تندیس حمایت از نخستین المپیاد ملی بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1395
 • موفقیت در اخذ پروانه بهره برداری بهداشتی به شماره2334410198580 از سازمان دامپزشکی کل کشور
 • اخذ پروانه بهره برداری فنی به شماره 9630130105018 از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 • عضویت در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به شماره 210950352
 • عضویت خانه تعاون گران ایران
 • تقدیر و تحسین از سوی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
 • لوح و تندیس طلایه داران اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی
 • برگزار کننده دوره های آموزشی تکثیر و پرورش زالوی پزشکی
 • تقدیر و تحسین از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان
 • تقدیر شده از سوی اداره کل امور اقتصادی و امور دارایی استان گیلان
 • مشاوره، آموزش و نظارت بر طرح اقتصادی تکثیر و پرورش زالوی پزشکی
 • دارنده کارت عضویت اشخاص حقوقی شرکت ها
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection