قیمت زالو


قیمت هر عدد مولد زالو طبی بستگی به کیفیت، سن و نژاد آن دارد. یکی از بهترین نژاد های زالو طبی در ایران با نام هیرودو اورینتالیس شناخته می شود. این زالو با نام و نژاد ایرانی در دنیا معرفی شده است. قیمت هر عدد مولد زالو اورینتالیس اندکی بیشتر از سایر نژاد ها می باشد که می توان در تعداد جزئی یا عمده آنرا خریداری نمود. یکی دیگر از نژادهایی که در ایران مورد توجه قرار گرفته است نژاد هیرودو مدیسینالیس است. این زالوها بیشتر در نواحی شمالی کشور یافت می شوند. تا کنون گونه های زیادی از زالوها در ایران کشف و ثبت شده اند.
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection