مراحل تکثیر و پرورش زالو


مراحل تکثیر و پرورش زالو

نکته1: محلول نمک دریای 5 درصد با هر بار تعویض آب برای هر 5 لیتر به میزان نصف استکان برای همه زالو استفاده شود.
نکته 2: افزایش دما تا 29 درجه سانتی گراد سبب افزایش سرعت فرایند تکثیر و پرورش خواهد شد. اما به دلیل بالا رفتن متابولیسم زالوها و کاهش اکسیژن و دفع بیشتر آنها ، ریسک و خطر تلفات هم بالا خواهد رفت.
نکته 3: میزان  TDS , PH و دمای آب به صورت روزانه کنترل شود.
پرورش زالو
  بازه زمانی
 شرح کار
  قرنطینه اولیه زالو پس از دریافت در دمای محیط قرار داده تا زالو­ها با مکان جدید سازگارشوند.سپس شروع به سورت­بندی بر اساس سایز زالو  شود  و در پت­ها قرار داده شوند. هر پت جهت نگهداری 20-15 زالوی مولد می­باشد. مولدین دردمای17درجه سانتی­گراد به مدت 21 روز برای آماده سازی قبل از تغذیه نگهداری می­شود.
  آماده سازی برای تغذیه در طی سه الی چهار روز قبل از تغذیه شروع به آماده سازی تجهیزات و تامین دمای لازم برای تغذیه شود. دما روزانه دو درجه افزایش یافته تا به دمای تغذیه (25-26 درجه سانتی گراد)برسد. تغذیه در این
دما برای زالو با خون 28-29 درجه ساتنی گراد انجام می­شود. دمای آبی که برای گرم نگه داشتن خون مورد استفاده قرار می­گیرد 35 درجه می­باشد.
  بعد از تغذیه زالوها با آب 24 درجه سانتی گراد شستشو می­یابد و در همین دما نگهداری می­شود. جهت رفع دفرمگی و جلوگیری از عفونت­های باکتریایی، قارچی و انگلی بهتر است بعد از تغذیه از داروی آس لیرو استفاده شود. برای همه زالوها از نمک دریا استفاده شود.
  قرنطینه دوم پس از تغذیه از دمای 25-26 درجه طی سه الی چهار روز دما را به 16-18 درجه سانتی­گراد کاهش
 
یافته و به مدت 20 روز قرنطینه دوم انجام می­شود.
  شروع تکثیر تقریباً بعد از تغذیه و قرنطینه در بدن زالو هضم اولیه تا حدودی انجام شده و آماده برای جفت گیری و کوکون­گذاری هستند.  به این منظور دما تا 24 درجه سانتی گراد  افزایش می­یابد. کل پروسه تکثیر ممکن است2 تا 9 ماه طول بکشد.
  نگهداری کوکون دمای نگهداری کوکون ها (25-26 درجه سانتی گراد) ، محل نگهداری مرطوب و تاریک تا 40 روز است.
  تولد لارو دمای نگهداری لاروها (22-21 درجه سانتی گراد) است که تا 120-90 روز تغذیه از باقی مانده کوکون انجام می­گیرد و پس از گذشت این زمان ، تغذیه باخون برای لارو انجام می گیرد .
 
 
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection