نحوه قرنطینه


نحوه قرنطینه

خرید زالو
جهت دریافت زالو در کارگاه تکثیر و پرورش، 24 ساعت قبل از دریافت بار به ازای هر قطعه زالو 150 الی 250 سی سی آب در وان ریخته شود. میزان 3 الی 5 گرم نمک دریا نیز به ازای هر لیتر آب در وان کاملا حل شود. دمای آب نیز بهتر است 16 الی 18 درجه سانتیگراد باشد. پس از دریافت بار و ثبت مشخصات (نوع، تعداد، محل و تاریخ صید یا خرید، شماره محموله)، مسئول سالن وظیفه دارد پس از هم دما شدن زالوها با محیط سالن به آرامی آنها را در وان مورد نظر به مدت 24 ساعت قرنطینه نماید. پس از طی این زمان و کنترل کیفی بار دریافتی، در صورت عدم وجود بیماری و مشکل خاصی در زالوها اقدام به انتقال زالوها به سالن اصلی و فضای پرورش مینماید. بهترین دما در این مرحله 16 الی 18درجه سانتیگراد می باشد.
پرورش زالو
اهمیت سایز بندی در این بخش بسیار زیاد می باشد.در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک مجری آن را سریعاً جدا نموده و پس از تصویربرداری واضح موضوع را با پشتیبان مطرح می کند.
دمای بین 14-18 در زمان قرنطینه دمای مناسبی است. اما در این بازه دما، باید دمایی را بعنوان دمای ثابت انتخاب کرد. بعنوان مثال اگر تصمیم به این باشد که آب زالو ها در طول قرنطینه دمای 16 درجه داشته باشد، این دما باید در طول دوران قرنطینه ثابت باشد.
نکته: ثبات دما در طول تمامی مراحل اجرای کار ضرورت دارد.  
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection