02632730952
09108817738

هیرودوتراپی در بیماری های زنان


گیلان لیرو

زالو درمانی
(بیماری های التهابی حاد مزمن رحم و ترشحات آن )
این را باید در نظر گرفت که نقاط تناسلی نقاطی را باید انتخاب کرد که محل دردناک هستند این یک نصیحت مهم است که باید این را خوب گوش کنیم .
محل و نقاطی که زالو ها را می توان در مریضی های حاد و مزمن عفونی و غدد خوش خیم زنان استفاده کنیم .
قسمت 1 : محل داخلی واژن در قسمت چپی و راستی کناره های دیواره
قسمت 2 : ناحیه تناسلی یک منطقه در طول خط میانی به طور مستقیم بالای استخوان لگن (M1) است و نقاط بالای استخوان ناحیه شکم 4 و 1 سانتی متر خارج از )9-6-5A) و M1 (10) است
قسمت 3: نقطه خط جلو میانی شکم (L2-3وMg3) که در محل خط میانی بالاتر است خط تناسلی قرار گرفته است .
قسمت 4 :نقاط کشاله ران: (ناحیه اتصالی بین شکم و ران و دوسوی استخوان شرمگاهی )
قسمت 5 : منطقه ساکروم بالای دنبالیچه  (KR3 ) ساکروم دنبالیچه ای (KR2 )  و منطقه ای که خود ساکروم قرار گرفته است (13-12-11-10-9-8-7-6-1KR )
قسمت 6 : منطقه کمری :نقطه خطی میانی بین فرایند های از مهره های درشت ستون فقرات و نقاط 2و4 انگشتان عرضی در خارج از آن (6-3Rو6-5PS ) است . ویژگی های روش (جلسات) : در طول مراحل انتخاب مناطق ضمیمه به واسطه ماهیت توسعه و گسترش فرایند بیماری شناخته می شود . به همین دلیل نقاط منطقه منطقه ی تناسلی کمی دارای رفلکس (تنظیم کلی) می باشد . منطقه ساکرال –پشتیبان تخلیه خون وریدی لگنچه می باشد . بهتر است که زالو ها را در محلی که دردناک هستند قرار دهید . و آن را می توان موقع معاینه تعیین کرد .
تعداد زالو های مورد نیاز در درمان بیماری های عفونت های حاد و مزمن رحمی زنان .
تعداد و فراوانی جلسات : جلسه (روند) هر روز یک بار انجام می شود . زمان معاینه و در زمان مزمن بودن بیماری 2 بار در هفته و یا اینکه بعد از برداشتن درد می توان استفاده کرد .و طول درمان 7تا 11 جلسه می باشد و باید حتما هر دوره را یک بار در دو ماه استفاده کرد .
زالو درمانی
تومور های خوش خیم رحم و اندامهای تناسلی زنان :
مهمترین و سخت ترین بخش مربوط به فیبروم رحم است .
محل و قسمت هایی که می توان زالو ها را قرار داد : واژن داخلی محل قرار گیری زالو ها می باشد .
نقاط گردنه رحم و طاق های راستی و چپی (که مربوط به قرارگیری پروسه می باشد ) -ویژگی های روش : در درمان این گروه از بیماری ها و زالو در داخل واژن از اهمیت خاصی برخوردار است . درمان باید با کنترل سطح هورمون های جنسی انجام شود . و سپردن این عمل مهم به دست دیگران اکیدا خودداری کنید .
و باید این را در نظر داشته باشیم که زالو ها بیشتر از مدت زمان خود آن محل را می مکد .
-تعداد زالو ها : برای هر جلسه 4-8 بار قرار دهید .
-تعداد و فراوانی جلسات : در اولین دوره 9-15 جلسه باید باشد . (بستگی به مدت و شدت و طبیعت بیماری دارد ) هر 1-2 روز یک بار و بعد از شروع پریود (قاعدگی ماهانه) ان را متوقف خواهیم کرد . و در دوره دوم درمانی را بستگی به خصوصات و واکنش بدن دارد  واین عمل باعث می شود که حجم و قدرت درمان را حل کنیم . درد در دوره پریود (olgodismenoria) محل قرار گرفتن زالو ها در این نوع بیماری
ویژگی های روش : این نوع روش در جای درد انجام میشود . ترجیحا دو روش اول در منطقه 1 انجام میشود و سپس به طور متوالی در نقاط منطقه 2-3-4 به عنوان یک قاعده ی زمانی است . و همگی این نقاط در محل درد وجود دارند . درد در روز اول کاهش میابد . مناطق 5و6 بیشتر برای دوره های تکرار مورد استفاده قرار میگیرند . زمانی که روش ها 1-2 هفته قبل از زمان ظهور درد در نظر گرفته می شود .
-تعداد زالو های مورد نیاز :
در هر جلسه 3-4 بار قرار میدهیم .در موارد کم نظیر و دردهای شدید میتوان 6-8 بار زالو ها را قرار دهید .
تعداد و فراوانی جلسات : روند ها در زمان وجود درد باید هر روز باشد تا زمانی که درد از بین برود (قطع شود ) و بعد از آن برای اثر بخشی زیاد 2-3 جلسه کافی ست .
باید این را توجه داشتع باشید که درمان و جلسات را 2-3 روز قبل از قاعدگی باشد ، 1-2 جلسه را در منطقه 1 قرار بدهید . و بعد از آن 2-3-4 باشد . به طور قانون بعد از گذشت 1-2 جلسه درد کاهش میابد . در 24 ساعت قسمت های 5-6 مورد استفاده در زمان تکرار دوره استفاده می شود . خون ریزی رحم :
به علت اختلال در تعادل هورمونهای جنسی ظاهر می شود و ممکن است در سنین پایین (در دختران جوان ) باشد . همچنین ناشی از بیماری های التهابی ، به دلیل حضور فیبروئیدها یا اختلالات دوره یائستگی است . قسمت های قرار گیری زالو ها به شرح زیر است . منطقه 1 : محل شرمگاهی نقطه در قسمت خط میانی بالا تر از استخوان شرمگاهی (L1 )  و نقاط به اندازه 1 سانتی متر بیرون تر از آن است (L5-6) فقط L13 و L16
منطقه 2 : محل ساکروم – نقاطی بالاتر از دونبالچه (KR3) نقاطی در منطقه ساکرومی (KR1-6-7-10-11-12-13( مثل هر جایی بهتر است که در قسمت دردناک قرار دهید .
منطقه 3 : ناحیه کمری : نقطه های در امتداد خط میانی بین فرایند های مهره های درشت کمری (SP1 ) و نقاط 2-4 انگشت عرضی در خارج از آن در هر جهت (PS3-4-5-6)
منطقه 4 : منطقه سر : نقاط در منطقه از فرایند های هاستوئید به بخش 6.4،3و 6،8،2 کتاب مراجعه شود .
منطقه 5 : منطقه گردن : نقاط زیر هفتمین مهره گردنی در امتداد خط Midline
(spr) و همچنین در خارج و کمی پایینتر از آن در مناطق مجاور بودن ماهیچه (sp10-11) است .
منطقه 6: منطقه کبدی : پروژکشن کبدی و قفسه ی سمت راست . (5-4-2) و قسمت قوس چپ کبدی .
ویژگی های روش : هیرودو تراپی با خونریزی رحم می تواند تنها توسط یک متخصص زنان انجام شود و تنها پس از یک تحلیل کامل از وضعیت بیمار و علتخونریزی می توان جلسه را شروع کرد .
در قسمت های محل قرار گیری و عوامل نقل است .
( یک بار دیگر به شما توصیه میشود که درمان این بیماری حتما باید توسط یک پزشک زنان و کسی که به خوبی می داند خصوصیات زالو ها در درمان چیست . )
تعداد زالو های مورد استفاده (در هر جلسه 2-3 بار قرار می دهیم )
تعداد و فراوانی جلسات : جلسات هر 1-2 روز یک بار برگزار می شود . طول مدت هر دوره 7 تا 10 روز می باشد .
6.6 هیرودو تراپی در اورولژی .
6.6.1 بیماری های کلیه ها :
در بیماری های کلیوی می توان از هیرودوتراپی در درمان مریضی ها چون نظیر پیلونفریت نارسایی مزمن کلیوی-عوارض ترومای کلیوی (ضربه وارد شده به کلیه ها )
قسمت هایی که می توان زالو ها را بر روی آن قرار داد .
منطقه 1 : ناحیه کمری : نقطه در خط وسط بین پشتی که نزدیک به نقطه بیرون از ان در هر دو طرف توسط خطوط اول و دوم پشت (ps3-4-5-6) نقاط ناحیه پشتی در امتداد خط اولی در سطح فضای بینا بینی جسم XSII  مهره های کمری (SP34.35) قرار  دارند می توان در مناطق مورد درد و فشار در سمت ضایعه در ناحیه کمری نیز مورد استفاده قرار گیرد .
منطقه 2 :منطقه ساکروم نقطه ی انشعاب ساکرو – دنبالچه ای (KP2) و پروژکشن ساکروم (KP10-11-12-13)
منطقه 3 : منطقه پایین شکمی در امتداد خط میانی تا 3 انگشت شستی زیر ناحیه (MG3) و نقطه بالایی شرمگاهی .
منطقه 4 : ناحیه کبدی : در پروژکشن (طرح) کبد و نقاط بین قفسه سینه ای بر روی سطح خط میانی بین کتفی (P1) و نقاط روز بالای جناق سینه ای .
ویژگی های روش : به طور عمده استفاده از نقاط کمری بیشتر مورد بحث است .
درمان پیلونفریت بیشتر با دارو درمانی و فیتو تراپی در مان می شود . و اهمیت مستقل آن را تقویت می کند . در نارسانی مزمن کلیوی –تاکید اضافی بر روی ناحیه کبدی قرار دارد که در آن تعداد بیشتری از زالو قرار داده شده است .
تعداد زالو های مورد استفاده : به طور قانون : در این معقوله تعداد زیادی زالو استفاده می شود . تعداد تا 8-7 عدد می تواند باشد .
باید آزمایش بیو شیمی و هموگولوبین واریتروسیت ها را در نظر داشت .
تعداد و فراوانی جلسات : اولین 2-3 جلسه هر یک روز یکبار انجام می شود و بعد از آن هر 2 روز در هفته انجام میشود .
طول درمان 7 تا 12 جلسه می باشد و بعد از آن باید دوره ها تکرار کرد .
منطقه 1 : منطقه شرمگاهی : نقطه ای در خط میانی بر روی استخوان شرمگاهی (L1) و نقاطی بر روی محل خط پهلویی شکم (L5.6) نقاط بالاتر از کناره های استخوان شرمگاهی (L2.4) و نقطه ای بر روی اندام تناسلی (L17)
منطقه 2 : قسمت ساکروم : نقاط دنبالیچه ای ، (KR2.3) و نقاط پروژکشن ساکرومی
( KR8-9-10-11-12-13)
منطقه 3 : نقاط معقدی مثل عقربه هایی که ساعت 3-6-9-12 را نشان می دهد . از قسمت معقدی (آنوس )سوراخ باسن (قهوه ای کمرنگ) 1-2 سانتی متری بیرون تر است .
منطقه 4:منطقه کمری –نقطه خطی بین فرایندهای از مهره های درشت کمری (PS1) و نقاطی خارجی از آن در طول خط اولی جانبی (PS3.4)
منطقه 5: نقاطی در منطقه پروژکش کبدی ستون فقراتی
ویژگی های روش درمان:ویژگی ها با تاکید بر نقاط و مناطق 1-2-3 انجام می شود . مناطق 4-5 دوره درمان بیشتر از یک استفاده می شود . و معمولا در انتهای دوره درمان قرار میگیرد .
اهمیت اصلی اهداف محلی است . یعنی کسانی که به غدد پروستات نزدیک ترند 1-3 منطقه درمان باید تحت نظارت یک متخصص اورولوژی انجام می شود .
-تعداد زالو های مورد استفاده : برای هر جلسه 3تا5 عدد زالو قرار می دهد .
-تعداد و فراوانی جلسات : جلسه هر یک روز در میان در نظر گرفته می شود . طول درمان دارای 12 جلسه می باشد . به طور قانونی نیاز به تکرار دوره ی درمانی 3 تا 4 بار می باشد . در کل در جلسات اول و یا در پایان دوره درمانی بهبود بیماری روئیت می شود .  
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus

نظرات (0)

هنوز هیچ نظری ارسال نشده است.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان. ثبت نام یا ورود به حساب کاربری.
0 حرف
پیوست ها (0 / 1)
موقعیت خود را به اشتراک بگذارید.
کد را وارد کنید. واضح نیست؟

سی آر ام یک سامانه هوشمند ارتباطی است که این مجموعه برای مشتریان در نظر گرفته است

   
گیلان لیرو
شرکت تعاونی تکثیر و پرورش زالوی طبی گیلان لیرو در راستای شعار شرکت در خصوص پیشرفت در راه حل های درمان طبیعی بیماری و حفظ نسل و بقای زالو این موجود ارزشمند تاسیس گردید. این شرکت با استفاده از پرسنل مجرب و تحصیل کرده تشکیل شده است که با مطالعه گسترده در این حوزه و با بهره گیری از تجربیات قرنطینه تکثیر و پرورش زالوی طبیعی در کشورهای مختلف اقدام به تولید یکی از بهترین نژاد های زالو طبی وتامین بخش عمده ای از نیاز بازار نموده است
 • آدرس:
  کرج میدان شهید فهمیده کوچه شهید فهمیده ساختمان پاسارگاد طبقه 4 واحد 14
 • تلفن:
  02632730952
 • موبایل:
  09108817738
 • ایمیل:

کلیه حقوق gilanliro.com محفوظ است.طراحی سایت توسط جهان وب. بوسیله سایت ساز سومار

 • درخواست تماس

  برای درخواست تماس، لطفا شماره خود را وارد نمایید:
  نام کامل*
  لطفا نام کامل خود را وارد نمایید

  شماره همراه*
  شماره همراه را به صورت عددی وارد نمایید

  کد امنیتی*
  کد امنیتی
  کد جدید کد امنیتی اشتباه است

No Internet Connection