کاربرد زالو درمانی


کاربرد زالو درمانی

هیرودو تراپی یا زالو درمانی در علم پزشکی قرن ها مورد استفاده قرار گرفته است. زالو ها در درمان بسیاری از بیماری ها به ویژه زخم های مربوط به جنگ کاربرد داشتند. در حال حاضر میتوان از زالو برای درمان آبسه ها،گلوکوم،ترومبوز و بسیاری از اختلالات وریدی استفاده کرد. در جراحی پلاستیکی برداشت قطعات پوسیده زخم های ناشی از جراحی میتواند توسط زالو ها صورت گرفته و مشکلات گردش خون آنها برطرف شود. در حین تغذیه، زالو ترکیبات ویژه ایی را در محل زخم ترشح میکنند که از جمله مهمترین آنها هیرودین است این شیوه درمانی امروزه در هند کاربرد بسیار زیادی دارد، استفاده از زالوی طبی برای درمان بسیاری از بیماری ها در ایران قدمتی چند صد ساله دارد که میتوان از جمله آنها به موارد مکتب از ابوعلی سینا در کتاب قانون آمده است اشاره کرد؛ اما در بسیاری از موارد استفاده نا صحیح از زالو و عدم رعایت موارد کلینیکی میتوانندعواقب ناگواری را به همراه داشته باشند به همین دلیل در تحیقات بالینی و آزمایشگاهی فراوان اصول دقیق استفاده از زالوی طبی تبیین شده است.
خرید زالو
بر اساس مجمع پژوهشگران از طب سنتی کاربرد زالو درمانی میتواند در درمان بسیاری از بیماری ها موثر واقع شود.بر اساس این گزارش بزاق زالو حاوی آنزیم های فراوانی است که میتواند خواص درمانی متعددی داشته باشد ین خواص هر کدام بر اساس خاصیت های بیولوژیکی و بیوشیمیایی آنزیم های مذکور شناخته شده است از جمله مهمترین این خواص یتوان به موارد زیر اشاره کرد:
خاصیت بی حس کنندگی : این خاصیت باعث کاهش درد موضعی در موقیعیت نیش زالو میشود که غالبا به دلیل وجود ماده هیرودین در بزاق زالو است.
خاصیت گشاد کنندگی: این وژگی به دلیل وجود هیستامین در بزاق زالو است.
خاصیت ضد انعقادی: این خاصیت به دلیل وجود آنزیم ها هیالورونیداز موجود در بزاق زالو است، این خاصیت موکولیتیک و آنتی بیوتیک قوی حتی در درمان گلوکوم نیز موثر است.
فروش زالو
خاصیت بازدارندگی تخریب پروتئینی: این ویژگی به دلیل وجود سه پروتئین ویژه به اساس هیرودین BDELIN ، Eglin در بزاق زالو است. هیرودین مهار کننده است اختصاصی ترومبین بود که در روند تشکیل لخته خون موثر است.
زالو درمانی
بهترین زالو ، زالوی موجود در آب های پاکیزه است ( پرورش زالو ) و شکل او باید همانند دم موش باشد و شکم او سرخ و پشت او سبز و سرش کوچک باشد .منعفت زالو بیشتر در بیماری های پوستی مانند ریش بلخی، قوبا، سعفه و … است.
اشتراک گذاری:
FaceBook  Twitter  Google Plus
No Internet Connection