آرشیو برچسب ها : آموزش برای پرورش زالو

زالودرمانی یکی از قدیمی ترین روش های درمان است که تاریخچه آن به قبل از میلاد بازمی گردد. ایرانیان از جمله اولین افرادی بودند که به خواص درمانی زالوها پی بردند و از آن برای بهبود برخی بیماری ها استفاده کردند. طب نوین نیز به خاصیت درمانی زالو و زالودرمانی معترف است. امروزه ثابت شده […]

در خواست برای تکثیر و پرورش زالو با توجه به افزایش استفاده از طب سنتی  روز به روز رو به افزایش است و از آنجایی که بستر پرورش و تکثیر زالو در ایران فراهم است و تقریبا شغل نویی است می توان گفت که ورود به این کار تقریبا بدون ریسک است. چون بازار کار […]