آرشیو برچسب ها : آموزش پرورش زالو در جهان، پرورش زالو در جهان، زالودرمانی در جهان

در مقاله های قبلی به طور مفصل در مورد  آموزش پرورش زالو ، پرورش زالو و زالودرمانی مباحثی مطرح شد. اکنون در این مقاله به بررسی زالو درمانی در جهان می پردازیم تا اهمیت این موجود خونخوار کوچک بیش از پیش مشخص شود.زالو درمانی در جهان نیز مانند کشور ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و […]