آرشیو برچسب ها : استفاده از زالو در جهان قدیم

پیشینه استفاده از زالو در جهان به ۴۰۰۰ سال پیش باز می گردد که از آن در درمان بیماری ها استفاده می کردند. با پیشرفت علم و تکنولوژی دانشمندان خواص فراوان دیگری برای زالو یافتند که باعث ارزشمند شدن بیش از پیش این موجود کوچک شد. خواص بسیار زیاد شناخته شده  برای زالو باعث بالا […]