آرشیو برچسب ها : اقدامات پس از زالودرمانی

امروزه به علت مشاهده خواص بسیار زیاد در زالودرمانی و بزاق زالو پرورش زالو و خرید و فروش زالو بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. همانند پرورش زالو که نیاز به آموزش پرورش زالو دارد و در مقالات قبلی به طور مفصل در مورد آن صحبت شد، زالودرمانی نیز نیاز به اصول و ضوابطی دارد […]

در پی مقالات قبلی که در مورد آموزش پرورش زالو و پرورش زالو  و زالودرمانی مطالبی بیان شد، این بار در این مقاله در مورد اقداماتی پس از زالودرمانی و نحوه پانسمان پس از زالودرمانی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا بتوانید تاثیرات معجزه آسایی که در زالودرمانی ثبت شده است را مشاهده کنید. البته […]