آرشیو برچسب ها : بازار خرید و فروش زالو در ایران

قیمت خرید زالو در ایران و اروپا در حال حاضر اوضاع پرورش زالو در کشور خوب ارزیابی می شود به طوری که اکنون بیش از ۲۰۰ هزار زالوی پرورشی برای عرضه به بازار مصرف وجود دارد و این درحالی است که قیمت خرید زالو در ایران از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است که بسته به […]