آرشیو برچسب ها : بزاق زالو

زالوها از جانورانی هستند که خیلی ها با توجه به بازار آن اقدام به پرورش و فروش زالو می کنند. بازار فروش زالو بسیار خوب است  و به دو صورت می توان با آن درآمد زایی کرد اول با خرید و فروش زالو و دوم با فروش آنزیم های زالوها و استفاده از آنها در مواد دارویی و بهداشتی. […]

با کشف خواص درمانی هیدرودین بزاق زالو امروزه در ایران مراکز بسیاری هستند که به پرورش و آموزش پرورش زالو روی آورده اند. کشور ما دارای ذخایر بسیار زیادی از این جانور است و با داشتن تجربیات بسیار گرانقدر و طولانی در زمینه پرورش و آموزش پرورش زالو ، متأسفانه با روش زالو درمانی بیگانه است. در این […]

خواص مشاهده شده در بزاق زالو زالو جانور مفیدی است که از آن به عنوان درمان گر بسیاری از  بیماری ها استفاده می کنند. بزاق زالو حاوی بیش از یکصد نوع ماده حیاتی مفید است که موجب درمان بیماریهای مختلفی می شود. کشور ما دارای ذخایر بسیار زیادی از این جانور است و با داشتن تجربیات […]