آرشیو برچسب ها : بیماری های احتمالی در پرورش زالو

بیماری های احتمالی در پرورش زالو جلوگیری از بیمار شدن زالو ها در پرورش و نگهداری زالو  باید توجه داشت که همواره از آلوده و بیمار شدن زالو ها جلوگیری شود زیرا پیشگیری از بیماری زالوها به مراتب عملی تر و آسان تر از معالجه بیماری آن ها می باشد.بنابراین حداکثر کوشش بایستی به عمل […]