آرشیو برچسب ها : بیماری های قابل درمان با زالو

از دهه ۱۹۷۰ به بعد زالودرمانی به یک بازگشت جهانی قابل توجه دست یافت . در عصر حاضر نه تنها استفاده از زالوی پزشکی کمتر نشده است بلکه با کشف اثرات درمانی زالو که توسط دانشمندان کشف شده است تعداد بیماری های قابل درمان با زالودرمانی افزایش یافته است و همین امر مصرف و خرید […]

 بیماری های قابل درمان با زالو خواص زالو خواص درمانی بیشماری برای زالو وجود دارد  و بسیاری از بیماری های قابل درمان با زالو وجود دارند که خود باعث جذب هرچه بیشتر افراد به پرورش و آموزش پرورش زالو شده است. امروزه آموزش پرورش زالو یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت پرورش زالو است. زالوها می توانند […]