آرشیو برچسب ها : تاریخچه زالودرمانی در دنیا

پیشینه استفاده از زالو در جهان به ۴۰۰۰ سال پیش باز می گردد که از آن در درمان بیماری ها استفاده می کردند. با پیشرفت علم و تکنولوژی دانشمندان خواص فراوان دیگری برای زالو یافتند که باعث ارزشمند شدن بیش از پیش این موجود کوچک شد. خواص بسیار زیاد شناخته شده  برای زالو باعث بالا […]