آرشیو برچسب ها : تحقیقات زالودرمانی

پیشینه زالودرمانی زالودرمانی در ایران پیشینه ای طولانی دارد و از دیرباز در ایران از زالو در درمان امراض مختلف استفاده می شد. اکنون نیز زالودرمانی هم در ایران و هم در سایر کشورها استفاده می شود . تحقیقات زالودرمانی تاثیر زالو در درمانی بیماری را نشان داده اند. این تحقیقات صورت  گرفته در دنیا نشان دهنده […]