آرشیو برچسب ها : خاصیت زالو

با کشف خواص درمانی هیدرودین بزاق زالو امروزه در ایران مراکز بسیاری هستند که به پرورش و آموزش پرورش زالو روی آورده اند. کشور ما دارای ذخایر بسیار زیادی از این جانور است و با داشتن تجربیات بسیار گرانقدر و طولانی در زمینه پرورش و آموزش پرورش زالو ، متأسفانه با روش زالو درمانی بیگانه است. در این […]