آرشیو برچسب ها : خواص زالوها

در این مقاله در ادامه مقالات قبلی که در مورد پرورش زالو و جایگاه آموزش پرورش زالو مواردی بیان شد، خواص زالوها را مورد بحث قرار می دهیم. با اشاره مجدد به این که امروزه این حیوان ریزجثه نقش بسیار زیادی در طب سنتی دارد و در کشورهای بسیاری آموزش پرورش زالو بسیار مورد توجه […]

 بیماری های قابل درمان با زالو خواص زالو خواص درمانی بیشماری برای زالو وجود دارد  و بسیاری از بیماری های قابل درمان با زالو وجود دارند که خود باعث جذب هرچه بیشتر افراد به پرورش و آموزش پرورش زالو شده است. امروزه آموزش پرورش زالو یکی از فاکتورهای مهم در موفقیت پرورش زالو است. زالوها می توانند […]