آرشیو برچسب ها : زالوی مولد

زالو یکی از جانورانی است که از قدیم در طبیعت یافت می شده و مصرف پزشکی داشته اما امروزه به دلایلی از قبیل استفاده بی رویه از سموم کشاورزی در طبیعت و صید بی رویه افراد نسل این موجود در طبیعت رو به انقراض گزارش شده است و همین امر باعث تمایل افراد زیادی به […]

زالوی طبی و زالوی مولد از مهم ترین مباحثی که برای پرورش زالو در دوره آموزش پرورش زالو گفته می شود، تفاوت زالوی طبی و زالوی مولد است. در تکیمل مباحث آموزش پرورش زالو کهدر مقاله های قبلی به طور مفصل بحث شد، اکنون به تفاوت زالوی طبی و لارو می پردازیم . برای خرید زالو روی […]