آرشیو برچسب ها : فیلم آموزش پرورش زالو

مراحل پایانی صید زالو در این فیلم می خواهیم مراحل پایانی صید زالو را به شما نشان دهیم در این قسمت از پرورش زالو دیگر پرورش زالو به پایان رسیده و تغریبا می شود گفت که دیگر زالو ها به بهره برداری رسیده اند و تغریبا بالغ شده اند و قابل استفاده می باشند و […]