آرشیو برچسب ها : قیمت فروش زالو در ایران

زالو یکی از موجوداتی است که خواص درمانی مشاهده شده در آن، این کرم خونخوار کوچک را جزء مفیدترین جانوران و پرورش زالو  را جزء جذاب ترین مشاغل قرار داده است و در پی آن بازار جهانی را برای صادرات زالو به خارج از کشور مهیا نموده است. اخیرا پزشکان کشورهای غربی به خواص درمانی […]