آرشیو برچسب ها : ماده موجود در بزاق زالو

خواص مشاهده شده در بزاق زالو زالو جانور مفیدی است که از آن به عنوان درمان گر بسیاری از  بیماری ها استفاده می کنند. بزاق زالو حاوی بیش از یکصد نوع ماده حیاتی مفید است که موجب درمان بیماریهای مختلفی می شود. کشور ما دارای ذخایر بسیار زیادی از این جانور است و با داشتن تجربیات […]