آرشیو برچسب ها : مرحله پیله گذاری زالو

زالو یکی از جانورانی است که از قدیم در طبیعت یافت می شده و مصرف پزشکی داشته اما امروزه به دلایلی از قبیل استفاده بی رویه از سموم کشاورزی در طبیعت و صید بی رویه افراد نسل این موجود در طبیعت رو به انقراض گزارش شده است و همین امر باعث تمایل افراد زیادی به […]