آرشیو برچسب ها : مشخصات زالو

یکی از بازارهای بکر در ایران امروزه بازار خرید زالو است. شغل پرورش زالو امروزه از مشاغل پردرآمد محسوب شده و درآمد حاصل از فروش و خرید زالو نیز همواره رو به رشد است. برای شروع کار پرورش زالو نیازمند به دیدن یک سری آموزشهای تخصصی پرورش زالو هستید و بدون آموزش دیدن در این حرفه […]

با توجه به اینکه اگر بخواهید شغل پرورش زالو را به عنوان شغل خود انتخاب کنید باید مواردی را مو نظر داشته باشید این موارد عبارتند از : در وحله اول آموزش پرورش زالو .بعد از آن شناخت کلی در مورد زالو ها (مانند ظاهر طرز رفتار و.. ) و بعد از آن در مورد […]