آرشیو برچسب ها : موزش پرورش زالو به صورت خانگی

در این مقاله در ادامه مقالات قبلی که در مورد پرورش زالو و جایگاه آموزش پرورش زالو مواردی بیان شد، اثرات زالو درمانی را مورد بحث قرار می دهیم. امروزه این حیوان ریزجثه نقش بسیار زیادی در طب سنتی دارد و در کشورهای بسیاری آموزش پرورش زالو بسیار مورد توجه قرار گرفته است . محمد […]