آرشیو برچسب ها : نکات قبل از زالودرمانی

زالودرمانی که ریشه تاریخی صد ھزار ساله دارد و مدتی به درازای قرن گذشته منسوخ شده بود، یک بار دیگر به میدان آمد و در جراحی و کنترل درد به کار گرفته شد. مجله لارنگوسکوپ در سال ٢٠٠٢ پژوھشی را ارائه داده است که از استفاده مجدد زالو در بیماران مبتلا بهاحتقان وریدی به دنبال پیوندھای […]