آرشیو برچسب ها : هیدرودین بزاق زالو

با کشف خواص درمانی هیدرودین بزاق زالو امروزه در ایران مراکز بسیاری هستند که به پرورش و آموزش پرورش زالو روی آورده اند. کشور ما دارای ذخایر بسیار زیادی از این جانور است و با داشتن تجربیات بسیار گرانقدر و طولانی در زمینه پرورش و آموزش پرورش زالو ، متأسفانه با روش زالو درمانی بیگانه است. در این […]

در این مقاله در ادامه مقالات قبلی که در مورد پرورش زالو و جایگاه آموزش پرورش زالو مواردی بیان شد، خواص زالوها را مورد بحث قرار می دهیم. با اشاره مجدد به این که امروزه این حیوان ریزجثه نقش بسیار زیادی در طب سنتی دارد و در کشورهای بسیاری آموزش پرورش زالو بسیار مورد توجه […]