آرشیو برچسب ها : پرورش زالو در ایران

بحث پرورش زالو یک بحث نوظهور است و در واقع با اقدام برای پرورش زالو در کشور به یک نوآوری دست زده ایم که متخصصان هم از نظر اقتصادی (خرید زالو و فروش زالو) و هم از نظر پزشکی و دارویی آینده ی بسیار خوبی را برای آن ارزیابی می کنند. با توجه نو و […]

پرورش زالو در ایران موقعیت خوبی دارد با توجه به جدید بودن این شغل بازار خرید و فروش زالو هنوز اشباع نشده است و همچنان از مشاغل سود آور است. برای شروع کار می توان پرورش زالو را در خانه شروع کرد و زالوهای پرورشی را به مراکز فروش زالو فروخت و سود خوبی به […]

وضعیت پرورش زالو در روسیه پرورش زالو در روسیه ، آلمان، فرانسه، انگلستان و مالزی از زمان های طولانی وجود داشته است و طبق آمارها  کشورهایی نظیر روسیه و انگلستان و آلمان از تولید و خرید زالو و فروش زالو و همچنین صادرات زالو به کشورهای دیگر درآمد بسیاری کسب می کنند که می تواند با درآمد نفت […]

پرورش زالو و آموزش پرورش زالو نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز به طور حرفه ای انجام می شود. خبرها حاکی از آن است که حتی پرورش زالو و آموزش پرورش زالو در دیگر کشورها نظیر انگلستان، روسیه و ترکیه بسیار جدی تر از ایران انجام می شود. بهترین نوع زالو زالوی […]

پرورش زالو و زالودرمانی نه تنها در ایران بلکه در سایر کشورهای دنیا نیز به طور حرفه ای انجام می شود. خبرها حاکی از آن است که حتی پرورش زالو و آموزش پرورش زالو و خرید و فروش زالو در کشورهای دیگر نظیر انگلستان، روسیه و ترکیه بسیار جدی تر از ایران انجام می شود. […]

در پی مقالات قبلی در مورد زالو درمانی و همچنین جایگاه آموزش پرورش زالو به طور مفصل بحث شد. وزیر اسبق بهداشت طی یک سخنرانی در مورد اهمیت پرورش زالو و همچنین وضعیت زالو در جهان مطالبی بیان کردند. وزیر اسبق بهداشت گفت: زالو درمانی  در حال حاضر در فرانسه، آلمان و روسیه بسیار مورد توجه قرار گرفته […]